Colher de pedreiro art. 125

Colher de pedreiro art. 125 de 120 mm-ponta redonda